top of page

מגמות הרחבה בבית הספר 

גאוגרפיה

"גיאוגרפיה- אדם וסביבה" הינו מקצוע שימושי המאפשר ללומד אותו להכיר, להבין ולנתח את התהליכים המתרחשים כיום בעולם ובישראל. המקצוע מחנך לאהבת הארץ, מפתח מודעות לערכי הסביבה והנוף, ללקיחת אחריות וחשיבה ביקורתית. 
הלימודים במגמה מיועדים ל-5 יח"ל, לפי החלוקה הבאה:
2 יח"ל, 40% (כיתה י"א)- תכנון ופיתוח עולמי. במהלך השנה לומדים התלמידים נושאים שונים הקשורים לפיתוח העולמי, השוואה בין מדינות ועל תהליכים עולמיים, כמו: גלובליזציה ועוד.  
3 יח"ל, 60% (כיתה י"ב)- ארץ ישראל, מזרח תיכון וניתוח תופעות יסוד במרחב (נתי"ב). בשנה זו מתכוננים התלמידים למבחן שנתי מתוקשב. 

ניהול עיסקי

המגמה מיועדת לבנים ובנות המעוניינים לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות מלאה.

תלמידי המגמה נבחנים במקצועות המגמה ברמת 7 י"ל:

מדע וטכנולוגיה (כיתה י') 1 י"ל; חשבונאות (כיתה י') 1 י"ל; מבוא לכלכלה + מבוא לניהול (כיתה י"א) 2 י"ל; תורת הניהול + כתיבה עסקית (כיתה י"ב) 3 י"ל.

בוגרות המגמה יכולות להשתלב בכיתה י"ג במנהל משפטי.

מגמת ניהול עסקי פועלת בכיתות אומ"ץ, מב"ר וכיתה טכנולוגית.

תעודות: תעודת בגרות מלאה + תעודה טכנולוגית.

פסיכולוגיה

במסגרת הלימודים במגמת פסיכולוגיה נעסוק בחקר הנפש והתנהגות האדם. נלמד תכנים מרתקים כמו: אישיות האדם והשינויים שעובר האדם לאורך החיים בתחום הרגשי, החברתי והשכלי. נבחן את הקשר שבין האדם לחברה שבה הוא גדל. נשאל שאלות כמו: מהו גיל ההתבגרות? האם כל בני הנוער חווים את אותן תחושות ומדוע? 
נצא למסע סוחף אודות עצמינו. הלימודים במגמה עוזרים לתלמידים להכיר את עצמם טוב יותר, להבין התנהגויות שונות, גם בסביבתם, ולנתח אותן על פי התיאוריות השונות הנלמדות בכיתה. הלימודים במגמה נעשים בדרכים מגוונות כמו: מצגות, צפייה בסרטים וסרטונים, הרצאות מעניינות וסיורים מרתקים. תלמידי המגמה נבחנים בהיקף של 5 יח"ל עם אחוזי הצלחה גבוהים מאוד.

תקשורת ורדיו

מגמת תקשורת מעניקה לתלמיד 5 יחידות לימוד לבגרות. במהלך הלימודים התלמידים ילמדו בצד העיוני על אמצעי התקשורת, תקשורת המונים, פרסומות, דמוקרטיה ותקשורת, ובצד המעשי יתנסו בתחום הרדיו, שם ילמדו עריכת מוסיקה, הפקת תוכניות רדיו, הכנת כתבות, תחקיר ועריכה טכנית.

תקשוב 

מגמת תקשוב  מעניקה לתלמיד 5 יחידות לימוד לבגרות. במהלך הלימודים התלמידים ילמדו 

  • ארכיטקטורה פיזית ולוגית של רכיבי והתקני רשת מקומית וגלובאלית.

  • ידע בהבנת מהות חשיבותה ותפקידה של רשתות תקשורת מחשבים ואבטחת מידע בחברה.

  • התמחות בהקמת,הגדרת וניהול רשתות תקשורת.

  • התמחות באבטחת מידע (מגן/מיישם סייבר).

  • יכולת לנתח לאפיין ולהגדיר מבני תקשורת ארגוניים.

  • מסוגלות להגיב לצרכים ולתת מענה לקבוצות צרכנים שונות.

bottom of page