top of page
אבי-מלכה-דורית-ותלמיד.jpg
דבר המנהלת

בית ספר "דנמרק" הוא בית ספר תיכון מכיתה ט'-יב'.

בית הספר מונה כ-250 תלמידים, 82 אנשי צוות (מורים, אנשי טיפול, מתרגלות ואנשי מנהלה) וכ- 85 מתנדבים.

בית הספר דוגל באהבה, הכלה ואמונה בתלמיד. מטרתנו לגלות את מוקדי החוזק של כל תלמיד, את כישרונותיו

 

על מנת להגיע איתו למיצוי.

אנו מאמינים בפסיכופדגוגיה – אמונתינו היא כי  כל ילד יכול להגיע לזכאות לתעודת בגרות ולשירות משמעותי בצה"ל.

לכן אנו עוסקים בפיתוח העצמי ע"י ערכים כמו אמון, בטחון, מודעות, אחריות לקהילה, שיח והתייחסות.

אנו מאמינים במסגרות שיח אישי וקבוצתי ובפיתוח על ידי עשיית תרבותית.

הבסיס לעבודתנו היא מעטפת רגשית לתלמידים ולצוות ופיתוח סביבה מכבדת.

היעדים של בית הספר העלאת הזכאות לבגרות איכותית, חיזוק הקשר מורים – הורים, הגדלת

 

המערך החינוכי ערכי, פיתוח הספורט, פיתוח הקשר עם הקהילה, העצמת הצוות.

 

באמצעות יעדים אלו אנו נצמיח את בית הספר ונגרום לשגשוג.

 

                                                                                                                                   בברכה,

                                                                                                                              מנהלת ביה"ס

                                                                                                                                                              דורית יוסף

bottom of page